/
Kvalitet och miljö

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor om vår verksamhet, tveka inte på att kontakta oss.

Kvalitet och miljö

Jan G Entreprenad AB och Örnfrakts mål och tankar om ämnet kvalitet och miljlö.

Kvalitet

JG Entreprenad AB och Örnfrakts övergripande kvalitetsmål är att göra våra kunder fullständigt nöjda, samtidigt som vi arbetar på ett effektivt sätt. Våra administrativa rutiner har därför förfinats så att de med råge kvalificerat oss för det kvalitetscertifikat som vi fick redan år 1996. Systemets fortlevnad garanteras genom årliga revisioner.

Vår syn på kvalitet beskrivs i denna kvalitetspolicy:

 • Kvalitet för oss är att alltid utföra transport-, maskin-, lager- och terminaltjänster med en kvalitet som motsvarar eller överträffar våra kunders förväntningar, behov och krav.
 • Vår målsättning är att varje kund, i varje uppdrag, blir en nöjd kund.
 • Kvalitet innebär att vi satsar på ständiga förbättringar genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
 • Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till utfört uppdrag.
 • Kvalitet är varje medarbetares ansvar och skall prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens.

Miljö

I slutet av 90-talet byggde vi upp ett miljösystem som identifierar de största miljöbelastningarna i vår verksamhet. Tack vare detta system fick vi förutsättningar att göra konkreta insatser för att minska vår miljöpåverkan. Våra kunder kan, sedan systemet skapades, beställa miljöanpassade transporter och få uppgift om miljöbelastningen för en viss transport eller maskintjänst.

Varje år kan vi påvisa förbättringar, och vi har fastlagda rutiner för att följa upp de miljövårdande insatserna. Vårt miljöarbete rör inte bara våra fordon och maskiner utan även tvättanläggningar, verkstäder och kontor. Självklart är vi miljöcertifierade sedan år 1997.

Vårt miljöarbete styrs av denna miljöpolicy:

JG Entreprenad AB och Örnfrakt skall erbjuda och utveckla transporter och maskintjänster som minimerar den miljöpåverkan som uppstår i samband med verksamheten. Örnfrakt åtar sig:

 • Att se till att hela vår verksamhet strävar mot ständiga miljöförbättringar.
 • Att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla åkare, förare och anställda.
 • Att följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler.
 • Att förebygga föroreningar som verksamheten åstadkommer.
 • Att upprätta miljömål som följs upp och revideras.
 • Att delägare, förare, anställda och kunder skall känna delaktighet i miljöarbetet.
 • Att miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten.